Kế toán là một bộ phận quan trọng trong một tổ chức doanh nghiệp. Giúp các tổ chức thống kê sổ sách, công nợ, quỹ của công ty, doanh nghiệp đó.

Kế toán là gì?

TOP 5 phần mềm kế toán được dùng nhiều nhất hiện nay -

Kế toán là công việc tính toán, xử lý và truyền đạt thông tin tài chính và phi tài chính đối với các hoạt động của cơ quan ban ngành nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp. Nó có vai trò rất quan trọng đối với quy trình quản lý nguồn vốn và phản ánh hiệu quả hoạt động của cơ quan và doanh nghiệp. Nó đòi hỏi rất cao về nghiệp vụ cũng như tính chính xác khi làm việc đối với các con số. Thời gian trước đây cán bộ làm công tác kế toán chủ yếu là tính toán ghi chép bằng tay, lưu trữ số liệu tài chính kế toán, chứng từ qua sổ sách giấy tờ, xử lý cộng trừ nhân chia các con số bằng máy tính tay; chỉ một sai sót nhỏ cũng làm cán bộ kế toán vất vả mò mẫm, xử lý hàng ngày, hàng giờ.

Microsoft Excel phần mềm dành riêng cho kế toán

Đến thập niên 1990, bắt đầu các cơ quan ban ngành nhà nước và các doanh nghiệp từng bước đầu tư máy tính để bàn thì phần mềm Microsoft Excel trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ kế toán. Nó giúp tính toán công tác kế toán bằng các biểu mẫu, các công việc tính toán được xử lý bằng các hàm nhằm giải quyết công tác kế toán tài chính một cách trơn tru đắc lực, giảm thiểu sự sai sót khá nhiều, đặc biệt trong công tác lưu trữ hồ sơ, giảm bớt khối lượng giấy tờ, giảm diện tích kho lưu trữ hồ sơ. Tuy nhiên các vấn đề sai sót cũng vẫn còn quá nhiều, áp lực tính toán và sai sót trong công tác còn quá nhiều.

Vì vậy, đến nay phần mềm kế toán ra đời trở thành một công cụ không thể thiếu giúp công việc của cán bộ kế toán trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn, đảm bảo công việc giao dịch tài chính trở nên thuận lợi.

Phần mềm kế toán là gì?

Những phần mềm dành cho kế toán - Viện Kế toán & Quản trị doanh nghiệp (IABM)

Sự ra đời của phần mềm kế toán được xem như cuộc cách mạng trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Nó hỗ trợ cả kế toán lẫn nhà quản trị tối ưu công tác kế toán cũng như đo lường và quản lý tình hình tài chính của công ty. Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi Phần mềm kế toán là gì và các loại phần mềm phổ biến hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *