Do trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều yếu tố không thuận lợi tác động đến vị trí đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. Để có thể cho doanh nghiệp hoạt động phát triển thuận lợi thì việc chuyển trụ sở không còn là một điều quá xa lạ đối với các doanh nghiệp. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ được hết cách thức thực hiện thủ tục này, để giải quyết được vấn đề này thì dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận tại MIRA luôn đáp ứng được tốt những yêu cầu từ khách hàng đề ra.

Những điều bạn cần biết trong quá trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cùng quận/khác quận

Những thông tin địa chỉ trụ sở doanh nghiệp là thông tin bắt buộc phải tiến hành đăng ký ngay lập tức của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải thay đổi địa chỉ doanh nghiệp với sở kế hoạch khi có sự thay đổi. 

Thông tin địa chỉ được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hóa đơn, chữ ký số nên được thay đổi theo địa chỉ trụ sở chính sẽ kèm theo việc thực hiện các thủ tục thay đổi có liên quan của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi địa chỉ  doanh nghiệp cùng quận/huyện

Thủ tục thay đổi địa chỉ  doanh nghiệp cùng quận/huyện
Thủ tục thay đổi địa chỉ  doanh nghiệp cùng quận/huyện

Các thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cùng quận/huyện bao gồm các loại sau đây:

 • Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH một thành viện cùng quận/huyện.
 • Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH hai thành viện cùng quận/huyện.
 • Thủ tục thay đổi doanh nghiệp tư nhân cùng quận/huyện.
 • Thủ tục địa chỉ công ty cổ phần cùng quận/huyện.
 • Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp hợp doanh cùng quận/huyện.
 • Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng quận/huyện.

Trường hợp mà doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trong phạm vi cùng quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh chỉ làm thay đổi thông tin quản lý đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý. Trường hợp này, thì doanh nghiệp chỉ cần đăng ký thủ tục thay đổi tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết khi tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ  doanh nghiệp cùng quận/huyện.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến bộ phận phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư, tỉnh/thành phố mà nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 3: Mang theo toàn bộ giấy tờ hồ sơ và giấy ủy quyền nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả giấy phép kinh doanh mới khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận / huyện.

Thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp sang quận khác, tỉnh / thành phố khác

Nếu như tường hợp tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp sang quận khác, tỉnh/thành phố khác. Thì doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục, với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển đổi địa chỉ doanh nghiệp theo đúng với quy định của pháp luật về thuế. Theo đó thì doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Chi cục thuế cũ để tiến hành chốt thuế của doanh nghiệp.

Bước 2: Tiến hành thực hiện thay đổi thủ tục đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nếu như trường hợp con dấu của doanh nghiệp có thông tin địa chỉ cũ, thì tiến hành thay đổi khắc con dấu và cộng với đó là tiến hành công phố dấu mới lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Khai báo toàn bộ thủ tục thông tin với sở thuế quan về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp, các vấn đề có liên quan đến sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng VAT.

Các điều kiện đủ để sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận

Để có được giấy tờ cấp giấy phép kinh doanh mới sau khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cần đáp ứng được những điều kiện sau đây:

 • Có đầy đủ giấy tờ hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật tại nghị định 01/2021/NĐ-CĐ.
 • Bắt buộc tên địa chỉ được điền vào thông báo về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp.
 • Phải có điện thoại và địa chỉ liên lạc cố định chính xác của người tiến hành nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cùng quận hoặc khác quận.
 • Nộp đầy đủ chi phí đăng ký doanh nghiệp theo đúng với quy định. 

Các thủ tục liên quan để sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận

 

 

Các thủ tục liên quan để sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận
Các thủ tục liên quan để sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận

Việc tiến hành thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khách hàng cần phải nắm bắt được kĩ nhưng thủ tục liên quan để sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp cho khách hàng tiến hành thủ tục mà không phải tốn nhiều thời gian, cũng như là các khoản chi phí phát sinh thêm trong quá trình tiến hàng các thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp.

Tiến hành thủ tục chốt thuế tại chi cục thuế

Việc đầu tiên khi tiến hành làm khi sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận là phải thực hiện thủ tục chốt thuế trước khi đăng ký thay đổi thông tin địa chỉ trên giấy phép kinh doanh khi:

 • Khi công ty Việt Nam thay đổi trụ sở chính khác quận, huyện.
 • Khi công ty Việt Nam, công ty vốn đầu tư nước ngoài thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh

Cần thay đổi thông tin địa chỉ liên quan trên giấy phép hồ sơ

Doanh nghiệp có giấy phép hoặc là chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi đã thay đổi địa chỉ cần kiểm tra thông tin giấy phép khác để xác định các nghĩa vụ cập nhật thông tin các giấy phép này.

Thực hiện treo biển của doanh nghiệp tại địa chỉ mới

Việc mà doanh nghiệp thay đổi địa chỉ sang địa điểm khác cần phải treo biển, điều đầu tiên là khách hàng xác định được dễ dàng hơn địa chỉ cụ thể của công ty mình ở đâu, điều thứ hai là nếu mà doanh nghiệp không treo biển tại trụ sở chính sẽ bị phạt và có thể là đóng mã số thuế trong kinh doanh.

Thông báo tin doanh nghiệp

Tiến hành thông báo doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước quản lý liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ doanh nghiệp trên hóa đơn, tài khoản ngân hàng,… Nếu doanh nghiệp thực hiện thuế, không đủ sẽ phát sinh các lỗi vi phạm hành chính dẫn đến xử phạt.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận tại MIRA

Nhiệm vụ của MIRA khi tư vấn sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận

 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cùng quận/khác quận theo đúng với quy định pháp luật.
 • Tiến hành đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cùng quận/khác quận tại sở kế hoạch và đầu tư.
 • Nếu giấy tờ mà khách hàng đáp ứng được đầy đủ thì thời gian 3 – 5 ngày hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp sẽ được chấp nhận.
 • Trả kết quả thay đổi kinh doanh mới tới tận tay cho khách hàng.

Chi phí khi sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận tại MIRA 

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA, chúng tôi luôn coi trọng về mặt yếu tố chất lượng và giá trị dịch vụ mà chúng tôi đêm lại cho khách hàng của mình. Chúng tôi lựa chọn hướng phát triển bền vững, năng cao chất lượng dịch vụ, đề cao mức độ uy tín doanh nghiệp. Nhờ vậy mà khi khách hàng sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận tại MIRA chúng tôi được an tâm tuyệt đối, đảm bảo về mặt chất lượng lẫn giá thành.

Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA cam kết trong tất cả dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận

 • Luôn tư vấn hoàn toàn miễn phí sau khi sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận thành công cho doanh nghiệp.
 • Đảm bảo trong quá trình tiến hành thủ tục không phát sinh thêm chi phí khác nào.
 • Khách hàng chỉ đến làm giấy tờ tại MIRA một lần, không cần phải lên sở  kế hoạch và đầu tư, không cần đi công chứng, ủy quyền mọi giấy tờ xin phép tiếp theo đều được MIRA tự động tiến hành.
 • Cam kết luôn trả kết quả đúng hạn, tiết kiệm thời gian khi sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận.
 • Giao giấy phép mới hoàn toàn miễn phí tới tay khách hàng.

Ngoài dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận, thì Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA còn cung cấp một số dịch vụ khác nữa như: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói, đăng ký thực hiện hình thức kế toán, lập và nộp khai trình lao động cho doanh nghiệp mới thành lập, bố cáo thành lập doanh nghiệp, chữ ký số khai thuế, phát hành hóa đơn điện tử,…

Trên đây là các chia sẻ về dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận của Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA, hi vọng là qua bài viết này sẽ một phần nào đó cho bạn hiểu hơn về các bước dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp cùng quận/khác quận. Nếu bạn có thêm thắc mắc gì cần tư vấn vui lòng để lại các câu hỏi ở khung bình luận phía dưới, liên hệ trực tiếp đến hotline: 0944 800 810 hoặc là miraco.com.vn để được chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *