Trong suốt quá trình thành lập doanh nghiệp và đưa vào hoạt động, xuất phát từ những nhu cầu, điều kiện thực tế. Nhiều doanh nghiệp đều muốn thay đổi vốn điều lệ với mục đích là mở rộng hoặc là thu hẹp quy mô hoạt động của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về quá trình thiết lập hồ sơ cúng như những bước thực hiện thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp. Do đó, xuất phát từ thực tiễn thì dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA luôn đáp đứng tốt được điều đó cho quý khách hàng.

Mục lục

Cần sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty vào những trường hợp nào?

Cần sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty vào những trường hợp nào?
Cần sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty vào những trường hợp nào?

Trong những trường hợp doanh nghiệp có thế thực hiện dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp là tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Việc mà doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ này là nhằm mục đích mở rộng phát triển quy mô của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia vào ký kết và đầu tư những dự án lớn. Hoặc là nếu kinh doanh gặp khó khăn, doanh nghiệp giảm vốn điều lệ để phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp cần tăng vốn điều lệ với trương hợp 

 Căn cứ vào khoản 1 điều 68 trong luật doanh nghiệp 2020 có quy định về doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ với hai trường hợp sau là:

 • Số thành viên doanh nghiệp tăng vốn góp.
 • Từ tiếp nhận vốn của thành viên mới.

Trong trường hợp là tăng vốn góp của thành viên, thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỉ lệ tương ứng trong phần vốn được góp vào trong điều lệ doanh nghiệp. Thành viên góp vốn có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo đúng với quy định. Nếu là trong trường hợp có thành viên không góp hay chỉ là góp một phần vốn, thì số vốn còn lại của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo đúng tỷ lệ tương ứng với phần vốn của họ trong vốn điều lệ doanh nghiệp không có thêm bất kỳ một thỏa thuận nào khác nữa.

Doanh nghiệp cần giảm vốn điều lệ với trường hợp

Căn cứ vào khoản 3 điều 68 của luật doanh nghiệp 2020 đã có những quy định về điều khoản thay đổi vốn điều lệ như sau:

 • Hoàn trả lại vốn góp cho những thành viên góp vốn theo như đúng tỷ lệ mà họ góp trong liên tục 2 năm trở lên từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp, bảo đảm thanh toán đầy đủ khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả cho thành viên.
 • Doanh nghiệp phải mua lại phần vốn góp của thành viên theo đúng như những quy định của pháp luật.
 • Vốn điều lệ không được các thành viên góp vốn thanh toán đầy đủ và đúng kỳ hạn theo đúng như quy định.

Trường hợp sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty sau khi thành lập

Theo như luật doanh nghiệp quy định thì các trường hợp thay đổi vốn điều lệ cần phải tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ phụ thuộc vào tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh.

Sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty vào công ty TNHH 1 thành viên

Vốn điều lệ của doanh nghiệp một thành viên tại lúc thời điểm đăng ký là tổng tài sản của chủ sở hữu cam kết được ghi trong điều lệ doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành viên có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong các trường hợp như sau:

 • Doanh nghiệp giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau: Sau quá trình 90 ngày kể từ từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mà vốn điều lệ không được nộp đầy đủ đúng hạn sẽ bị giảm vốn điều lệ theo như quy định. Doanh nghiệp tiến hành hoàn trả vốn góp điều lệ cho chủ sở hữu.
 • Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau: Chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định tiến hành tăng mức vốn đầu tư thêm vào vốn điều lệ, hoặc là doanh nghiệp huy động được thêm vốn góp từ người khác.

Sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty vào công ty TNHH 2 thành viên

Vốn điều lệ của doanh nghiệp hai thành viên trở lên tại lúc thời điểm đăng ký là tổng tài sản của chủ sở hữu cam kết được ghi trong điều lệ doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong các trường hợp như sau:

 • Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau: Các thành viên góp vốn thêm vào công ty, tiếp nhận thêm vốn từ thành viên mới. Trường hợp vốn điều lệ góp thêm được phân chia cho các thành viên trong doanh nghiệp theo tỷ lệ tương ứng với phần góp của họ trong công ty.
 • Doanh nghiệp giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau: Sau 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ không được những thành viên thành toán đầy đủ. Hoặc là hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ của họ trong doanh nghiệp đã hoạt động trong hai năm, và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho các thành viên.

Sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty vào công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần
Vốn điều lệ của công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại lúc thời điểm đăng ký là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Công ty cổ phần có vốn điều lệ tại thời điểm thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong điều lệ của công ty. Công ty cổ phần có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong các trường hợp như sau:

 • Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong trường hợp là: Vốn điều lệ công ty tạo thời điểm thành lập, không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua trước đó. Doanh nghiệp mua lại số cổ phần của cổ đông theo như yêu cầu của cổ đông, công ty mua lại không quá 30% tổng số cổ phần đã bán, một phần hay là toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức bán. Công ty trả vốn góp cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty nếu đã hoạt động được 2 năm, kể từ ngày tiến hành đăng ký kinh doanh và đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.
 • Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ trong trường hợp là: Tăng thêm số lượng các cổ phần được cấp quyền chào bán, bán các cổ phần đó đề tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp. Hoặc là tăng điều lệ vốn bằng cách trả cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phần.

Những lưu ý cần thiết khi tiến hành thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH  và công ty cổ phần

 • Cần xác định rõ ràng là vốn điều lệ doanh nghiệp tăng hay giảm.
 • Thời điểm mà muốn thay đổi vốn điều lệ, lý do tạo sao doanh nghiệp lại muốn thay đổi vốn điều lệ.
 • Giấy tờ xác nhận người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, tiến hành thực hiện thủ tục xin phép tăng hoặc giảm vốn doanh nghiệp.
 • Trường hợp muốn tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp cần phải có biên bản họp hội đồng thành viên (bản sao hợp lệ).

Quy trình cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại MIRA

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty
Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

Các bước cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA gồm:

Bước 1: MIRA tiến hành trực tiếp tư vấn các quy định về dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, thay đổi tỷ lệ góp vốn để cho quý khách hàng lựa chọn cho mình những dịch vụ phù hợp nhất.

Bước 2: Tiếp đến là MIRA tiến hành ký kết hợp đông và ứng trước tiền dịch vụ, nhận những thông tin chuẩn xác để thiết lập hồ sơ.

Bước 3: MIRA soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

Bước 4 MIRA tiến hành nộp hồ sơ lên cơ quan Sở kế hoạch và đầu tư để được xác nhận.

Bước 5: Tiến hàng theo dõi tiến độ của hồ sơ, ngay khi có kết quả lập tức bàn giao đến tận nơi cho quý khách hàng. 

Thiết lập hồ sơ cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp cho công ty TNHH 1 thành viên

 • Thông báo thay đổi nội dung vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký.
 • Các quyết định của người đại diện công ty về việc sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.
 • Biên bản họp (bản sao hợp lệ) của hội đồng cổ đông về việc quyết định thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Danh sách các thành viên của công ty hợp danh.
 • Giấy xác nhận ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Giấy tờ nhân thân (bản sao hợp lệ) của người được cử là người ủy quyền thực hiện thủ tục hồ sơ

Thiết lập hồ sơ cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Thông báo thay đổi nội dung vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký.
 • Các quyết định của người đại diện công ty về việc sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.
 • Biên bản họp (bản sao hợp lệ) của hội đồng cổ đông về việc quyết định thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Danh sách các thành viên của công ty hợp danh.
 • Giấy xác nhận ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Giấy tờ nhân thân (bản sao hợp lệ) của người được cử là người ủy quyền thực hiện thủ tục hồ sơ

Thiết lập hồ sơ cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp cho công ty hợp doanh

 • Thông báo thay đổi nội dung vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký.
 • Các quyết định của hội đồng cổ đông về việc sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.
 • Biên bản họp (bản sao hợp lệ) của hội đồng cổ đông về việc quyết định thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Danh sách các thành viên của công ty hợp danh.
 • Giấy xác nhận ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Giấy tờ nhân thân (bản sao hợp lệ) của người được cử là người ủy quyền thực hiện thủ tục hồ sơ

Thiết lập hồ sơ cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp cho công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi nội dung vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký.
 • Các quyết định của hội đồng cổ đông về việc sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.
 • Biên bản họp của hội đồng cổ đông về việc quyết định thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Giấy xác nhận ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Giấy tờ nhân thân (bản sao hợp lệ) của người được cử là người ủy quyền thực hiện thủ tục hồ sơ.
 • Trong trường hợp tất cả đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp, giao cho hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán  cổ phần. Các loại giấy tờ hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có giấy quyết định, bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Thời gian cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp hoàn thành tại MIRA

Đối với thời gian khi khách hàng tự tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, không nắm bắt được hết những bước tiến hành cúng như là quá trình triển khai nó như thế nào thì thời gian sẽ rất lâu để hoàn thành. Theo lịch mà nhà nước tiến hành làm thì từ 5 – 7 ngày, riêng đối với trường hợp là chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần sẽ lâu hơn từ 14 – 21 ngày. Còn đối với MIRA chúng tôi thì thời gian sẽ tiến hành rút ngắn nhất có thể trong thời gian tầm khoảng từ 3 – 5 ngày, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Khách hàng cần cung cấp, chuẩn bị những giấy tờ khi sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại MIRA bao gồm:

 • Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin về vốn góp và người góp vốn.
 • Cung cấp thông tin mới nhất của các thành viên, cổ đông và chủ sở hữu.
 • Những điều lệ của công ty (bản chính hoặc là bản mềm.
 • Giấy tờ chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản cũ (chụp hoặc là photo).
 • Chuẩn bị thêm bản sao giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của người góp vốn hoặc là nhận chuyển nhượng.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA cam kết

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA cam kết
Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA cam kết

Cùng với đội ngũ chuyên viên và tư vấn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm tràng đầy nhiệt huyết. MIRA chúng tôi luôn hân hạnh khi được phục vụ và hỗ trợ khách hàng của mình, khi tiến hành sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp. Như quý khách hàng đã biết, thì việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp gồm rất nhiều bước và giai đoạn thực hiện như các loại giấy tờ hồ sơ cùng với đó là phải nhiều cơ quan giải quyết. Để có thể tối ưu được những quyền lợi cho khách hàng cũng như là tiết kiệm thời gian, công sức, giảm thiểu được những chi phí phát sinh Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA luôn có những ưu đãi tốt nhất cũng như những nguyên tắc làm việc riêng của mình.

 • Thực hiện đúng với thời hạn ký kết hợp đồng: MIRA chúng tôi với phương châm thực hiện của mình là “Đúng thời hạn, đúng hợp đồng” chúng tôi luôn đảm bảo được dịch vụ thay đổi điều lệ doanh nghiệp của mình thực hiện đúng như kỳ hạn. Quyền và lợi ích của quý khách hàng luôn được chúng tôi ưu tiên đặt lên hàng đầu.
 • Dịch vụ nhanh gọn, thực hiện chính xác: Với đội ngũ nhân viên và chuyên viên tư vấn có nhiều năng kinh nghiệm trong lĩnh vực, cũng như hỗ trợ cho khách hàng. Vì thế, quý khách hàng có thể yên tâm tin tướng sử dụng dịch vụ thay đổi điều lệ doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp.
 • Khoản chi phí: Chi phí khi sử dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA  nó còn phụ thuộc vào mức độ phức tạp , hay tính chất của công việc sẽ có những mức giá cụ thể để cho quý khách hàng yên tâm sử dụng. Tuy nhiên, MIRA luôn đảm bảo mức cho phí hợp lý có tính canh tranh so với thị trường giúp cho khách hàng tiết kiệm được thời gian và tiền bạc.
 • Mức độ bảo mật thông tin cao: Thông tin về quý khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại MIRA luôn được bảo mật tuyệt đối.

Trên đây là những thông tin về vấn đề chia sẻ dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại MIRA chúng tôi, MIRA mong nó sẽ giúp cho quý khách hàng có thêm phần nào hiểu về thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp. Nếu có thêm thắc mắc, cần được hỗ trợ thì hãy liên hệ trực tiếp ngay với chúng tôi thông qua Hotline/Zalo: 0944 800 810 hoặc Website: https://miraco.com.vn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *