Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ là tiền đề quan trọng giúp cho doanh nghiệp có thể dự đoán được rủi ro và phòng ngừa chúng một cách hiệu quả, kiểm soát được các bộ phận từ đó nâng cao được hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ rất cần thiết cho quá trình doanh nghiệp hoạt động và cung cấp dịch vụ. Đem lại rất nhiều lợi ích to lớn như: nâng cao tính hiệu quả, tiết kiệm được chi phí, phòng ngừa và đảm bảo được tính rủi ro, hơn nữa nó còn tăng lên được sự minh bạch đối với việc tuyển dụng phòng ban kiểm toán riêng. 

Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA uy tín, chuyên nghiệp và chất lượng đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng.

Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ là gì?

Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ là gì?
Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ là gì?

Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ là một hệ thống được phân tách độc lập, khả quan đảm bảo và tư vấn các hoạt động đã được thiết lập để gia tăng giá trị và cải thiện tiến trình các hoạt động trong một doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ giúp cho doanh nghiệp thực hiện được những mục đích của mình. Thông qua việc mang lại được giải pháp tiếp cận có hệ thống và quy tắc nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả cho các quy trình để có thể quản trị rủi ro, từ đó giúp cho việc kiểm soát và quản trị doanh nghiệp tốt hơn. 

Từ đó ta thấy rằng dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ sử dụng những phân tích cẩn trọng các thông tin số liệu quản lý và tài chính của doanh nghiệp. Qua đó, có thể xác định được cách tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu được rủi ro khi kinh doanh bằng cách đưa ra những khuyến nghị tối ưu hóa nhất có thể. Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ tập trung vào tài chính, sang kiểm toán nội bộ cũng có thể tham gia vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp từ đó tạo tiền đề để cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi nhất.

Phân loại kế toán, kiểm toán nội bộ

Trong nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay chỉ có 1 cho đến 2 người làm kế toán nội bộ. Nhưng ở những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, thì có một bộ phận kế toán riêng với nhiều kiểu kế toán nội bộ để đảm nhiệm mảng kế toán riêng như:

 • Kế toán kho: Đảm nhiệm vai trò lập chứng từ xuất khẩu – nhập khẩu, thông qua những loại giấy tờ chứng từ ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng trong kho báo lên trong quá trình nhập xuất hàng tồn kho.
 • Kế toán thu – chi: Ở bộ phận này đóng vai trò  như là một thủ quỹ. Cập nhật đầy đủ thông tin phải chính, kịp thời về thu – chi – tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ – báo cáo khi cần cho ban giám đốc và kế toán trưởng. Thực hiện đúng theo như quy định về quản lý tiền mặt đã nêu trên.
 • Kế toán lương: Theo những căn cứ quy định của doanh nghiệp, thì kết toán lương sẽ phải tiến hành việc soạn thảo các loại hợp đồng lao động và quản lý hợp đồng lao động. Việc tiến hành xây dựng các quy chế về cách tính lương và thanh toán lương cho lao động trong doanh nghiệp thì được quản lý theo dõi một cách kỹ lưỡng.
 • Kế toán ngân hàng: Đối với kế toán ngân hàng công việc chủ yếu là mở các tài khoản ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Tiến hành theo các loại giấy tờ chứng từ ghi sổ theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.
 • Kế toán công nợ: Là công việc xác nhận đề nghị công nợ của khách hàng hay nhà cung cấp, xác nhận hóa đơn bán hàng và chứng từ thanh toán. Theo dõi  tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền các khoản nợ theo hợp đồng, theo những hóa đơn bán hàng.
 • Kế toán bán hàng: Thực hiện những nhiệm vụ phát sinh trong doanh nghiệp, làm thẻ VIP cho khách hàng, nhập số liệu, tổng hợp số liệu và hỗ trợ kế toán khác kiểm tra đối chiếu số liệu.
 • Kế toán tổng hợp: Nhiệm vụ chính là ghi chép sổ sách, phản ánh tổng quát nhất trên các tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.
 • Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ là chỉ đạo, điều hành công việc, kiểm soát, kiểm tra số liệu của kế toán tổng hợp và những kế toán viên sao cho hợp lý và tuân thủ theo quy định những vấn đem lại lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp.
 • Kế toán kiểm soát nội bộ: Đây là công việc kiểm soát nội bộ thường gọi là giám sát hoạt động doanh nghiệp như: thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng, hệ thống sự phát triển, mở rộng của doanh nghiệp, chi phí quản lý,… Thường phải báo cáo kết quả này một cách kịp thời để có thể đảm bảo được việc đưa ra hướng giải pháp và kiểm soát kịp thời cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Vai trò của dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Vai trò của dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
Vai trò của dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
 • Tư vấn: Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ thực hiện các hoạt động kiểm soát các bằng chứng một cách khách quan để đánh giá hiệu quả, hiệu suất tính tuân thủ và các hạn chế các rủi ro.
 • Đảm nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ xoay quanh báo cáo tài chính và những báo cáo khác có liên quan. Từ đó, đảm bảo xác nhận các thông tin có độ tin cậy về các đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả, hiệu suất kiểm soát các rủi ro.
 • Tiến hành riêng biệt: Kiểm toán trao đổi kết quả và báo cáo một cách độc lập cho những bên có liên quan bằng tín công bằng, không định kiến và tranh các xung đột lợi ích.

Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ là một bộ phận rất quan trọng trong đơn vị doanh nghiệp. Hỗ trợ và quản lý những rủi ro, đảm nhận hiệu quả kiểm soát những đánh giá và khuyến cáo nâng cao quản trị cho doanh nghiệp.

Thời điểm nào bạn nên tìm đến dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ

Khi nào thì doanh nghiệp bạn cần tìm đến dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ. Thực tế thì có rất nhiều doanh nghiệp tự thuê nhân viên kiểm toán nội bộ, nhưng đối với việc kiểm toán đòi hỏi nhân sự phải có tính tập trung nhiều yếu tố mới có thể hoàn thiện và đưa ra kết quả tốt. Đối với việc thuê nhân viên kế toán nội bộ việc để duy trì là chi phí khá cao, so với việc thuê dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một khoản lớn chi phí và  vấn mang lại hiệu quả cao. Trong những trường hợp bạn cần tìm đến dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ khi:

 • Khi nguồn lực trong doanh nghiệp có hạn, không có bộ phận kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp chính thức thì lựa chọn sáng suốt nhất là dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ.
 • Doanh nghiệp cảm thấy đội ngũ nhân viên kế toán của mình làm việc chưa có hiệu quả, muốn thuê dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ bên ngoài để tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm cải thiện để hợp lý hóa các biện pháp kiểm soát nội bộ.
 •  Đang có chủ chương phát triển các hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp hoặc đánh giá ERM hiệu quả để có thông lệ tốt và các quy định về tuân thủ quản lý rủi ro.
 • Tiến hành hoạt động công tác rà soát kế toán, kiểm toán nội bộ để tìm ra những phương pháp đánh giá hiệu quả đối chiếu với các thông lệ tốt và quy tắc tuân thủ rủi ro pháp lý.
 • Muốn nắm rõ được các quy định liên quan đến việc quản trị doanh nghiệp cũng như quy định thay đổi hiện hành, muốn được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng để không mất thời gian tìm hiểu.

Đối tượng cần sử dụng Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ

 • Đối tượng bắt buộc cần sử dụng dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ la với các công ty niêm yết.
 • Sử dụng dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ để kể kiểm toán là các doanh nghiệp mà nhà nước là công ty mẹ sở hữu vốn trên 50% vốn điều lệ hoạt động theo mô hình là công ty mẹ và công ty con.
 • Dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ bắt buộc đối với mô hình doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ và công ty con.

Mục đích sử dụng dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ

 • Phát hiện được các gian lận, những sai sót và những nguyên nhân xảy ra trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
 • Đảm ứng được việc kiểm tra, chấp hành các quy chế từ chính sách của đơn vị kiểm toán.
 • Đánh giá được tính thích hợp, tuân thủ pháp luật về: Cơ chế, chính sách, quy định về quy chế nội bộ đối với đơn vị trong doanh nghiệp được chỉ định tiến hành kiểm toán.
 • Tư vấn việc kiểm soát nội bộ và các khác phục hệ thống sai sót thi thực hiện dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ.
 • Nâng cao được tính hiệu quả đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được chỉ định kiểm toán, từ đó hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Đưa ra các biện pháp khắc phục tối ưu, nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc quản lý sử dụng tài sản và tiền hoạt động của đơn vị kiểm toán.

Lý do cần sử dụng dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA

 • Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ và các dịch vụ vụ khác nằm trong top đầu tại Việt Nam.
 • Có đội ngũ kiểm toán viên và nhân sự nhiệt huyết và nhiều năm kinh nghiệm.
 • Luôn luôn tư vấn hỗ trợ cho quý khách hàng một cách nhiệt tình, chu đáo về các dịch vụ.
 • Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho hàng nghìn khách hàng lớn và bế trên toàn quốc.
 • Dịch vụ cung cấp luôn chất lượng, đảm bảo uy tín đã được nhiều khách hàng khẳng định.
 • Cung cấp dịch vụ 24/7 nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.
 • Giá chi phí dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ đảm bảo cạnh tranh nhất trên thị trường.

Quy trình tiến hàng cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA

Quy trình tiến hàng cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA
Quy trình tiến hàng cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA

Tiến hành việc thiết lập dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ

Đối với việc thiết lập dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ tiến hành xây dựng và ghi chép kế hoạch kiểm toán hoặc tư vấn bao gồm: Phạm vi, mục tiêu, thời gian và cách phân bổ nguồn lực.  Các kế toán viên nội bộ sẽ lập biên bản về ghi nhớ kế hoạch, mục tiêu, phạm vi kiểm toán của mình thông qua những giấy tờ và cơ sở pháp lý quan trọng.

Thực hiện dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ

Thường thì dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ sẽ được MIRA tiến hành ở giai đoạn thực hiện đã xác định lập kế hoạch để căn cứ vào việc đánh giá đầy đủ của thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ. Đối với giai đoạn này thì kiểm toán viên  nội bộ cần thử nghiệm kiểm soát cơ bản và ghi chép lại kết quả kế toán để làm bằng chứng đánh giá hiệu quả quy trình kiểm soát nội bộ.

Đưa ra kết quả báo cáo dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ

Đối với việc thực hiện để đưa ra kết quả báo cáo dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ tùy thuộc vào bản chất cũng như mức độ phức tạp của công tác kiểm toán nội bộ doanh nghiệp. Những thông thường thì nó sẽ bao gồm các vấn đề liên quan đến trao đổi và báo cáo về: Thông tin quan sát được, kết quả kiểm toán, theo dõi và giám sát những thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Giám sát kết quả, triển khai thực hiện khuyến nghị dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ

Khi quá trình dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ kết thúc thì các phương pháp nhằm cải tiến được trao đổi và báo cáo đến cấp có liên quan trong doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục và sửa chữa sai sót kịp thời nếu có. Việc giám sát được triển khai một cách có hiệu quả, thực hiện các khuyến nghị và hoạt động để kiểm tra xem các biện pháp sửa chữa khắc phục sai sót được thực hiện có đúng cách không.

Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA cam kết

Với quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA nhiều năm trong nghề, luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất và đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Khi quý khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ sẽ được thực hiện một cách nhiệt tình nhất. Cùng với năng lực và chuyên môn có sắn, đội ngũ chuyên viên dày dạn kinh nghiệm trong nghề sẽ trở thanh một trong những lựa chọn tin cậy nhất cho khách hàng.

Với những gì mà MIRA đã chia sẻ về dịch vụ kế toán, kiểm toán nội bộ như ở trển, chắc hẳn cũng đã giúp cho quý khách hàng hiểu thêm một phần nào về dịch vụ cũng như là các thông tin cần thiết. Nếu có thêm câu hỏi hay là vấn đề gì thắc mắc thì liên hệ ngay với chúng tôi thông qua Hotline/Zalo: 0944 800 810 hoặc là Website: https://miraco.com.vn để được tư vấn và đưa ra giải pháp khắc phục tối ưu nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *