Hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm – Cần lưu ý những gì?

hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm

Bạn đang gặp phải một số khó khăn trong việc báo cáo thuế cuối năm? Đừng quá lo lắng, hãy tham khảo bài viết này thử xem. Chúng tôi sẽ hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm giúp bạn biết được cần phải quan tâm những hạng mục nào. Cùng theo dõi nhé!

Những lưu ý về hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm mới nhất

Kiểm tra toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 • Đối với kế toán doanh nghiệp:

Rà soát chi tiết số dư tiền và nhật ký thu chi để chắc chắn các phiếu thu, chi, báo nợ, nợ báo có đều đã được phê duyệt, phù hợp với quy chế tài chính nội bộ, được giải thích và hạch toán phù hợp với bản chất của chứng từ gốc. Số dư tiền gửi và chi tiết trên sổ chi tiết ngân hàng đảm bảo phải khớp so với chi tiết sao kê giao dịch ngân hàng.

hương dẫn làm báo cáo thuế cuối năm

 • Đối với kế toán thuế (đối phó):

Hãy lưu ý một điều là đừng để tiền quỹ dư nhiều. Vì nếu làm đối phó, nhiều giao dịch không có thực, thường dẫn tới âm hoặc dư quỹ quá nhiều. Bạn nên xử lý vấn đề này bằng các nghiệp vụ tạm ứng, công nợ, vay và cho vay.

Đối chiếu kết quả khai thuế GTGT

Hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm: Bạn cần phải kiểm tra và đánh dấu từng hóa đơn đối với bảng kê khai thuế VAT (trên HTKK hoặc phần mềm kế toán 3TSoft). Lời khuyên cho bạn là hãy kê khai toàn bộ hóa đơn mua vào dù có phát sinh VAT ở đầu vào hay không. Đồng thời, ta kê khai toàn bộ hóa đơn bán ra kể cả hóa đơn hỏng hủy (ghi hỏng hủy ở cột ghi chú) để làm căn cứ đối chiếu với BC26 được dễ dàng.

hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm

Số liệu kế toán nhập xuất tồn kho, doanh thu và tính giá vốn

Đối với kế toán doanh nghiệp

 • Kiểm tra bảng kê phiếu nhập mua hóa đơn bán hàng xem có khớp với số lượng, đơn giá ghi trên hóa đơn mua, tờ khai hải quan nhập khẩu và hóa đơn bán hàng hay không.
 • Kiểm tra bảng tổng hợp nhập xuất tồn, nếu nhầm mã vật tư hàng hóa có thể dẫn tới tình trạng âm kho và tính giá vốn không đúng.
 • Với mua hàng, ta nên hạch toán thông qua tài khoản 331 không phân biệt thanh toán ngay hay công nợ, còn bán hàng thì phải luôn hạch toán qua 131 không phân biệt đã thanh toán hay chưa.

Đối với kế toán thuế

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu như phần kế toán doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hãy thử thực hiện tính giá vốn với ít nhất 3 cách khác nhau, nếu khi công ty đang hạch toán có lãi, nên chọn phương pháp tính giá vốn nào có tổng giá trị giá vốn (ghi nợ 632) lớn nhất.
 • Các chi phí mua hàng (bốc dỡ, vận tải, phí + thuế trực thu, bảo hiểm hàng hóa….) đã được tập hợp và phân bổ vào giá nhập kho, nếu không thể tập hợp và phân bổ vào giá nhập thì ghi nhận vào 154 đối với vật tư và 1562 đối với hàng hóa. Cuối kỳ kết chuyển theo tỷ lệ tương ứng từ 1562 sang 632.

hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm

Kiểm tra nghiệp vụ tính khấu hao và ghi nhận khấu hao

Hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm với trường hợp này như sau:

 • Hoàn thiện hồ sơ tài sản, thẻ tài sản, sổ tài sản, bảng khấu hao hoặc bảng phân bổ CCDC, CPTT.
 • Mỗi tài sản cố định trong doanh nghiệp cần có bộ hồ sơ lưu riêng biệt kèm theo quyết định đưa vào sử dụng, bộ phận sử dụng, thời gian khấu hao…
 • Bạn phải chắc chắn rằng quản lý sử dụng và khấu hao tài sản cố định đã thực hiện đầy đủ theo thông tư 45/2013/TT-BTC.

Kế toán tiền lương và chi phí nhân sự

 • Đối với kế toán doanh nghiệp:

Trường hợp trả lương theo thời gian thì đối soát bảng chấm công, bảng lương, tính lương và các chỉ tiêu thu nhập, khấu trừ lương – thu nhập của người lao động, tính đúng theo quy chế lương. Thuế TNCN chỉ ghi nhận và tính trên tiền lương thực tế đã trả.

 • Đối với kế toán thuế:

Quy chế lương hoặc quy chế tài chính do giám đốc phê duyệt là căn cứ giải trình các khoản chi phí (thu nhập người lao động được hưởng). Có thể trích trước tối đa 17% quỹ lương vào chi phí trong năm nhưng phải đảm bảo chi trả trong thời gian 6 tháng sau đó. Các khoản bảo hiểm, thuế TNCN do công ty trả thay thì công ty được hạch toán vào chi phí tính thuế.

Quyết toán thuế

Hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm: Cuối cùng, bạn hãy đảm bảo rằng toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí ở tất cả các khoản mục đã được đối chiếu và rà soát theo các quy định mới nhất. Sau khi đảm bảo đã soát xét số liệu, kiện toàn hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế cần thiết, ta lập bộ hồ sơ quyết toán thuế bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản (Doanh nghiệp áp dụng quyết định 48/TT133)
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng kết quả sản xuất kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp hoặc gián tiếp
 • Thuyết minh báo cáo tài chính (Doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN – Chú ý phụ lục 03-1A và phụ lục 03-2A (chuyển lỗ nếu có)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN

Gợi ý cho bạn: Công ty dịch vụ kế toán giá rẻ TPHCM chuyên nghiệp, uy tín

Toàn bộ hướng dẫn làm báo cáo thuế cuối năm kèm những điều bạn cần phải chú trọng. Hy vọng các thông tin do chúng tôi cung cấp sẽ có ích đối với bạn. Chúc bạn sẽ hoàn thành báo cáo thuế vào cuối năm thật thuận lợi, suôn sẻ.